vsebinski-prodajni-lijak

Kako načrtovati digitalno strategijo na spletu

Od tega kako kakovostno je načrtovana digitalna strategija je odvisno kako hitro bo podjetje oz. posameznik dobil povrnjena sredstva v razvoj svojega digitalnega trženja. Obenem pa pri tem še zaslužil. Spodaj so, po korakih, predstavljene točke, ki pomagajo digitalno strategijo načrtovati učinkovito.

Koraki za načrtovanje učinkovite digitalne strategije (od najpomembnejšega navzdol):

– definicija svojega “zakaj”
– identifikacija blagovne znamke
– določitev ciljev
– identifikacija ciljne publike
– kreiranje prodajnih lijakov
– identifikacija marketinških kanalov
– vsebinska izdelava strategije
– priprava vsebinskega koledarja

Kako prepoznati svoj “zakaj”…

Odkriti in prepoznati vzrok zakaj bi se sploh naj lotili nečesa na področju digitalije je bolj enostavno kot si mislite. A kljub temu večina tistih, ki se odpravlja na področje digitalije, ocenjuje, da je glavni “zakaj” pri vseh izmed nas, motiv za zaslužkom.

Dolgoročno gledano je vzrok za delo v digitaliji, ki je vezan na zaslužek, obsojen na neuspeh. Zakaj? Ker je zaslužek v vsaki dejavnosti, ne samo v digitaliji, posledica, ki nastopi, ker nekaj počnemo radi, z veseljem in strastjo.

Zaslužek sam ne more biti glavni motiv za dolgoročno delo v digitaliji. Ker preprosto, ne more nikoli prinesti končnega zadovoljstva, saj končnega zaslužka, ki bi predstavljal maksimalno srečo ni. Zaslužek v prihodnosti, je namreč od vsakega trenutnega zaslužka, vedno lahko še višji. Človek, ki zasleduje vedno večji zaslužek, po tej definiciji, ne more nikoli biti dokončno srečen v tem kaj počne. Posledično pa to pomeni, da tudi njegov “digitalni izdelek”, ne more nikoli biti digitalni “vrhunec”, ker je vedno lahko še boljši.

Kako pozicionirati svojo blagovno znamko

Blagovno znamko pozicionirate na spletu tako, da v njej identificirate t.i. unique selling proposal. Edinstvena prodajna ponudba je razlog zaradi katerega bi se naj kupci odločali za vašo blagovno znamko in ne konkurenčno.

V redkih panogah boste na trgu edini. Praktično v večini panog obstaja bolj ali manj intenzivna in zahtevna konkurenca, na dolgi rok pa svojo prepoznavnost gradite le tako, da ponujate iste reči kot drugi, le na drugačen način.

Primer pozicioniranja blagovne znamke prva finančna agencija d.o.o. na področju prodaje in odkupa terjatev

Na spodnji sliki je prikaz komuniciranja/sporočanja spletne strani www.prvafina.si, ki v panogi prodaje in odkupa terjatev s ciljno publiko komunicira svojo konkurenčno prednost prodaje in nakupa terjatev tako na domačem kot tujem trgu:

pozicioniranje blagovne znamke www.prvafina.si

Kako določite cilje v svoji digitalni strategiji

Na srečo je trženje v digitaliji, dejavnost, ki jo je mogoče najbolj natančno meriti. To pomeni, da cilje v vaši strategiji zastavite tako, da bodo ti merljivi. Nekateri najbolj prepoznavni, merljivi cilji, ki jih vključujejo digitalne strategije, so:

 • povečanje števila obiskovalcev na spletno stran
 • izboljšanje stopnje konverzij v e trgovini
 • povečanje števila prijavljenih na vaše e novice
 • itd,…

Primer določitve ciljev v digitalni strategiji SEO optimizacije za spletno stran www.ebonitete.si

Na spodnji sliki so natančno identificirani SEO cilji spletne strani www.ebonitete.si, ki želi z natančno določenimi ključnimi besedami biti na Googlu, med neplačanimi prikazi spletnih strani, prikazana na vrhnjih Googlovih pozicijah:

seo cilji www.ebonitete.si

Podrobnosti o tem kako optimizirati spletno stran tako, da upošteva aktualne SEO smernice in se uvrsti na vrhnje pozicije na Googlu, najdete na povezavi.

Kako identificirati ciljno publiko v vaši digitalni strategiji

Ciljna publika se določi glede na lastnosti, ki jih posedujejo vaši ciljni kupci. Npr. izobrazba, spol, kupna moč, geografska lokacija, interesi in zanimanja, … Glede na lastnosti vaše ciljne publike določite nato ciljne trge na katerih se vaša publika nahaja (npr. na Googlu, Facebook-u, Instagramu, Pinterest-u, YouTube-u, Amazon-u, itd…). Za vsak identificiran spletni kanal pripravite vsebinski nabor formatov, ki jih nameravate plasirati vaši publiki.

Kako kreirate prodajni lijak

Po identifikaciji ciljne publike in spletnih kanalov, na katerih se vaši kupci nahajajo, sledi priprava ustreznih prodajnih lijakov. Podrobnosti o tem kaj je, kako deluje in kako načrtovati prodajni lijak, najdete na povezavi. Spodnja slika prikazuje pripravo prodajnih lijakov iz vsebinskega vidika (vir 2):

Zakaj se odločiti za digitalno strategijo

Digitalna strategija je ZAPISAN načrt v katerem podjetje oz. posameznik določi kako bo izvajal svoj digitalni nastop. Od tega kako je načrtovana digitalna strategija, je odvisna učinkovitost njene izvedbe. Po eni od nedavnih marketinških raziskav (vir 1) slaba polovica podjetij in posameznikov, ki tržijo digitalno, sploh nima definirane digitalne strategije:

načrtovana digitalna strategija

Zraven večje učinkovitosti izvajanja načrta digitalnega trženja, če je ta zapisan v digitalni strategiji, so dodatni argumenti zakaj se naj podjetje oz. posameznik odloči za premišljeno načrtovanje svoje digitalne strategije, še naslednji:

 • zapisana digitalna strategija pomaga identificirati glavne potenciale za rast podjetja oz. posameznika, ki se odloči tržiti (tudi) digitalno
 • jasen načrt digitalne strategije vpliva na t.i. performance management (osredotočenost managementa podjetja na učinkovitost in razvoj tistih digitalnih kanalov, ki prinašajo največ)
 • digitalna strategija pomaga osmisliti proces digitalizacije podjetja

Po eni izmed marketinških študij izhajajo glavni izzivi iz digitalne transformacije podjetij predvsem na področjih izboljševanja uporabniške izkušnje strank in kupcev, neustreznega zbiranja podatkov, pomanjkljivosti razumevanja vodstva podjetij, neustreznega poslovnega modela in vzdrževanja ustrezne mere varnosti rabe digitalnih orodij.

V tej objavi je podrobneje razloženo kako načrtovati svojo digitalno strategijo na spletu…

POJASNILO PRED VSEBINO: Digitalna transformacija podjetij in pristop k digitalnemu trženju podjetij ter posameznikov, se ne “dogaja” zgolj na spletu. Splet je le eden od kanalov digitalnega trženja, sicer pa k digitalnemu trženju sodijo tudi oblike trženja, ki se uporabljajo tudi pri drugih digitalnih kanalih. O tem je podrobno opisano v članku Kaj je digitalni marketing.

Kako načrtovati digitalno strategijo na spletu [po korakih]

Izbira produktov in storitev za digitalno trženje

Kljub temu, da je preko spleta pravzaprav mogoče prodajati praktično vse, je digitalno strategijo smiselno najprej načrtovati na podlagi premišljene izbire produktov in storitev, ki jih nameravate na spletu tržiti. Načeloma vam pri izbiri najbolj priemrnih produktov in storitev za trženje preko različnih digitalnih kanalov, stojita naproti dve potencialni oviri:

 • morebitna izbira produkta oz. storitev, ki v digitalnem prostoru, nimajo trga (povpraševalcev)
 • morebitna izbira produktov oz. storitev, ki jih tržijo številni drugi (s čimer je zaradi konkurence težko računati na dober izplen)

Obe potencialni oviri sta na področju digitalnega trženja, zelo realni. Tistim, ki še ne veste kaj bi prodajali na trgu se lahko zgodi, da se boste podali v prodaji nečesa, kar nihče na spletu, ne išče. Po drugi strani, pa tisti, ki že veste kaj bi prodajali, lahko na digitalnem področju, vstopate na trg, na katerem je silovita konkurenca.

Panogo v kateri nameravate na spletu nastopiti, izberite na podlagi naslednjih točk:

 • dolgoročno vas naj panoga, v kateri boste nastopali digitalno, veseli
 • srednje ročno načrtujte nastop v takšnih panogah, kjer je mogoče čimprej ustvariti zadovoljivo razliko v ceni
 • digitalno strategijo načrtujte tako, da je vanjo, v prihodnosti, mogoče na enostaven in razmeroma poceni način, vkomponirati nove produkte za prodajo in storitve. Bolj kot boste v prihodnosti iskali priložnosti za nadaljno rast, bolj vas bo zanimalo, da se vaši produktiin storitve, v celotni vaši ponudbi, dopolnjujejo.

Izbira spletnih kanalov za trženje

Spletni kanali za trženje na internetu se načeloma delijo na dvoje:

 • plačljivi spletni kanali (npr. Google Ads, Facebook oglaševanje, itd…)
 • neplačljivi (t.i. organski) spletni kanali za katere spletnim velikanom (npr. Google) ni potrebno plačevati za reklame, a od njih vseeno prejemate obiskovalce (npr. kakovostna optimizacija spletnih strani, učinkovit vsebinski marketing,….).

Kako se lotite načrtovanja ustreznih spletnih kanalov

Načrtovanja ustreznih spletnih kanalov se lotite glede na naslednje vaše lastnosti:

 • koliko denarja si lahko privoščite za delovanje na posameznem spletnem kanalu
 • kako hitro si želite rezultatov iz posameznega spletnega kanala
 • koliko izkušenj in znanja imate iz področja obvladovanja posameznih kanalov
 • na katerih kanalih se nahaja vaša ciljna publika in
 • kakšne so najbolj ustrezne vrste spletnih vsebin, ki jih je smiselno pripravljati za posamezen spletni kanal.

Izbira spletnih taktik za trženje

Pri načrtovanju ustreznih taktik, ki jih imate namen umestiti v vašo digitalno strategijo upoštevajte kader, marketinške budžete in čas, ki ga imate na voljo za izvajanje posamezne spletne taktike. Najpogosteje uporabljane spletne taktike, ki jih podjetja umeščajo v svoj digitalni nastop, so:

 • vsebinski marketing z različnimi formati spletnih vsebin za posamezne spletne kanale
 • email marketing
 • lead generation
 • e commerce
 • affiliate marketing
 • relationship marketing, itd…

Viri:

1 – Chart of the Day: Do you need a separate, defined digital marketing plan or should it be integrated with your marketing strategy?
2 – How to Build a Digital Sales Funnel

učinkovito-oglaševanje-podjetja

7 glavnih prednosti, ki jih prinaša učinkovito oglaševanje podjetja

Oglasi so plačana komunikacijska orodja ali sporočila v trženjskih in oglaševalskih kampanjah. Ta bodo ob učinkoviti uporabi vplivala na številne dejavnike. Povečala ozaveščenost, zanimanje in željo potencialnih strank do vaših izdelkov ali storitev.

Potencialni in trenutni kupci so dnevno izpostavljeni številnim vrstam oglasov. Vključno s televizijskimi in radijskimi oglasi, zunanjimi panoji, tiskanimi oglasi v časopisih ali revijah ter digitalnimi spletnimi oglasi na kanalih družbenih medijev in iskalnikih, povezanih z različnimi oglaševalskimi kampanjami. Namen le-teh je izpolnjevanje številnih namenov in doseganje neskončnih koristi za mala, srednja podjetja in znane blagovne znamke.

učinkovito-oglaševanje-podjetja

V prispevku bomo razpravljali o vseh ciljih in koristih, ki jih je mogoče doseči, če izbrana marketinška agencija pravilno izvede vaše oglaševalske akcije. To pomeni, da se odloči, kako so te koristi primerne vašim poslovnim ciljem in če so vredne vašega dodeljenega proračuna za trženje ali ne.

Glavne prednosti učinkovitega oglaševanja

Oglaševanje podjetja oz. oglaševalske akcije morajo biti usklajene s splošnimi marketinškimi cilji vašega podjetja. Običajno tako, da prikazujejo specifična sporočila in spodbujajo specifična dejanja ciljne publike potencialnih strank prek izdelanih oglasov za vsako kampanjo za izbrane oglaševalske platforme.

Glavni cilji in koristi, ki jih lahko dosežete z izdelanimi oglasi za vaše poslovne oglaševalske akcije, so torej:

1. Povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk in izdelkov

Ali obstaja ciljna publika potencialnih strank, ki se zavedajo vašega podjetja?

V zadnjih desetletjih so se različne vrste oglasov izkazale za učinkovite pri povečanju ozaveščenosti o obstoju novih blagovnih znamk na ciljnih trgih in širjenju informacij o vašem podjetju v kratkem času.

Ne gre samo za povečanje ozaveščenosti o vašem podjetju, ampak je oglaševanje podjetja odlična izbira za povečanje ozaveščenosti o novih izdelkih ali storitvah. Poleg tega gre za poudarjanje konkurenčne prednosti ali novih funkcij, ki so dodane obstoječim izdelkom ali storitvam.

Omejene ponudbe popustov ali ponudb za povečanje prodaje zahtevajo takojšnje odzive ciljnih strank, kar je mogoče doseči z oglasi. Zlasti z digitalnimi oglaševalskimi rešitvami, kot so oglasi na družbenih omrežjih, ki zahtevajo manj časa za ustvarjanje in zagon oglaševalskih kampanj.

panheat-logotip-s-sloganom-a
Podjetje Panheat zaradi uspešnih oglaševalskih akcij postaja vedno bolj prepoznano podjetje z vedno večjo prodajo.

2. Oglaševanje podjetja za razlikovanje od konkurence

Vsak dan se proizvajajo številne alternative za to, kar ponuja vaše podjetje. To posledično povečuje konkurenco, ki zahteva inovativne marketinške in oglaševalske rešitve, da lahko izstopate.

Učinkovito prilagojeno oglaševanje podjetja bo v tem primeru koristno, saj se osredotoča na mnoga področja. Ta so konkurenčne prednosti vaših izdelkov, značilno dodano vrednost za stranke, primernost vaših cen za njihov proračun ter stopnjo strokovnosti poprodajnih storitev in podpore.

3. Privabljanje obstoječih in potencialnih strank

Po fazi ozaveščanja lahko oglasi igrajo še eno pomembno vlogo pri spodbujanju ciljnih strank, da naredijo več korakov v vašem prodajnem toku. In sicer tako, tako da privabijo sedanje in potencialne stranke k sodelovanju z vašim podjetjem prek:

 • Povečajte promet v trgovinah ali poslovalnicah tako, da v svojih oglasih poudarite podatke o lokaciji vašega podjetja. Razširite glas o odprtju nove trgovine ali podružnice. Pridobite več potencialnih strank z oglaševalskimi kampanjami, prilagojenimi za ta namen, kot so oglasi na Facebooku in oglasi na LinkedInu.
 • Povečanje obiskov vašega poslovnega spletnega mesta spletne trgovine ali vaše poslovne mobilne aplikacije s plačilom na klik (oglasi PPC), ki so na voljo v trženjskih rešitvah iskalnikov. Npr. oglasi v Iskanju Google ali ustrezni oglasi v družbenih medijih.
 • Uporaba ustreznih vrst oglasov za izboljšanje komunikacije in sodelovanja s ciljnimi strankami na Messengerju na Facebooku, LinkedInu, Twitterju in Instagramu. Oglaševalske rešitve ali razjasnitev možnosti komunikacije na TV in tiskanih oglasih.
 • Povečanje baze vaših poslovnih sledilcev zainteresirane publike na ustreznih kanalih družbenih medijev.
 • Povečanje števila naročnikov v vaših e-poštnih marketinških kampanjah in občasnih e-novicah.
 • Izkoriščanje oglaševanja »od ust do ust«, ko bodo zainteresirane stranke z oglaševalskimi kampanjami delile svoje izkušnje z vašim podjetjem s prijatelji in družino.
Podpora kupcem je izjemno pomembna (VIR 1)

4. Izobraževanje vaših poslovnih strank

To, da ste 100 % prepričani o tem, kateri izdelek ali storitev je primeren za zadovoljitev vaših potreb, je tisto, kar stranke motivira, da opravijo nakup.

Oglase lahko uporabite za izobraževanje vaših strank o uporabi razpoložljivih izdelkov ali storitev. Ali o tem, kako so lahko odvisne od tega, kar ponujate za reševanje povezanih osebnih ali poslovnih težav za potencialne stranke.

Promovirana informativna vsebina, povezana s potrebami in težavami ciljnih strank, bo pokazala vodilno vlogo v panogi za vaše podjetje in povečala zaupanje pri izbiri vašega podjetja pred konkurenti.

Video oglase, kot so oglasi v YouTubu ali televizijski oglasi, lahko uporabite tudi za izobraževanje strank o tem, kako uporabljati vaše izdelke, da bi zadovoljili njihove potrebe. Primeri so npr. “vadnice za izdelke” ali “videoposnetki z navodili”.

sqs blog
Primer izobraževanja strank pri podjetju SQS, kjer redno objavljajo bloge z nasveti s področja varjenja in druge industrijske opreme.

5. Povečanje obsega prodaje in ROI (return on assest ali donosnost naložbe)

Oglasi lahko opravijo tudi najtežjo nalogo, ki poveča prodajo za vaše podjetje in poveča donosnost naložbe s ciljanjem na trenutne in potencialne stranke, ki so korak stran od dokončanja želenih konverzij.

Oglaševalske kampanje brez povezave bodo povečale ozaveščenost o vaših poslovnih rešitvah. Rešitve za digitalno oglaševanje podjetja, kot so oglasi v iskalnikih, pa so optimizirane za pretvorbo v družbenih omrežjih in ciljajo na angažirano občinstvo.

Stroškovno učinkoviti spletni oglasi bodo spodbudili večjo prodajo z najnižjimi možnimi stroški. Dosegli boste najvišjo možno donosnost vaših oglaševalskih akcij za »navzkrižno prodajo«, ki so optimizirane za konverzijo in ponovno ciljajo.

Doseganje želene ravni donosnosti naložb bo ustvarilo možnosti za rast in širitev z odpiranjem novih podružnic, trgovin ali ciljanjem na nove trge in ozemlja ali privabljanjem novih partnerjev.

Oglasi bodo v tej fazi v pomoč tudi z uporabo mednarodnih oglaševalskih rešitev brez povezave, kot so časopisi, revije in TV in radijski kanali. Ali pa za ciljanje na nove trge ali z uporabo možnosti geografskega ciljanja, ki so na voljo v rešitvah za digitalno oglaševanje podjetja, da dosežete nove ciljne segmente s prilagojenimi oglasi.

6. Izboljšanje vaše splošne podobe

Uspešno poslovno blagovno znamko je mogoče doseči z učinkovitimi oglasi, izdelanimi za oglaševalske kampanje. Njihov cilj je ustvariti pozitivno dojemanje vaše blagovne znamke ali izboljšati negativno obstoječo percepcijo, da bi vašo blagovno znamko postavili kot prvo izbiro za sorodne izdelke ali storitve.

Te vrste oglasov bi se morale osredotočiti na vaše poslovne vrednote, kakovost izdelkov, in vašo strategijo poštenih cen. Pa tudi na profesionalne možnosti storitev za vaše poslovne stranke in da je vaša stalna prednostna naloga zadovoljstvo vaših strank.

Vizualni oglasi, kot so video oglasi, so primerna izbira za oglase z blagovno znamko, saj povečajo priklic oglasa za daljše obdobje in dosežejo takojšnjo prepoznavnost. Ciljno občinstvo je namreč takoj izpostavljeno vsemu, kar je povezano z vašo blagovno znamko.

Kredibilnost in dober glas sta izjemno pomembna za odločitev o nakupu (VIR 1)

7. Oglaševanje podpora drugim poslovnim operacijam

Kot smo že omenili, je oglaševanje podjetja del vaše poslovne marketinške strategije. Oglasi so učinkoviti, ko dosegajo želene cilje in podpirajo delovanje drugih oddelkov, vključno z:

 • Doseganje želene ozaveščenosti, potrebne za dolgoročne marketinške kampanje.
 • Vzpostavitev osnovnega znanja o svojih izdelkih ali storitvah, da pomagate prodajalcem pri njihovem poslanstvu.
 • Izobraževanje strank o vašem podjetju za olajšanje dejavnosti storitev za stranke.
 • Zaposlovanje potrebnih talentov in zaposlenih s sponzoriranimi oglasi za zaposlovanje.
 • Ohranjanje pozitivne predstave o »profesionalni podobi« vašega podjetja.

Vloga marketinške ali oglaševalske agencije

Učinkoviti oglasi so rezultat sodelovanja tržnikov, piscev, oblikovalcev, video urednikov, fotografov in umetnikov. Oni ustvarijo profesionalno privlačno vsebino, ki se osredotoča na ciljanje potreb in interesov občinstva za doseganje želenih rezultatov.

Kako vedeti, katero agencijo izbrati?

Najem profesionalne marketinške agencije bo prvi korak za doseganje želenih rezultatov vaših poslovnih oglaševalskih kampanj. Agencijska ekipa bo namreč odgovorna za vse vidike, procese in postopke, povezane z vašo kampanjo, vključno z:

 • Razvijanje oglaševalske strategije z opredelitvijo ciljne skupine, primernih vrst oglasov in platform, urnika oglaševalskih akcij in ustreznih meritev ocenjevanja uspešnosti.
 • Iskanje in pridobivanje zunanjih sodeloavcev, potrebnih za ustvarjanje vsebine oglasov.
 • Izdelava zahtevane vsebine za izbrane vrste oglasov.
 • Postopki medijskega nakupa za izbrane oglaševalske platforme brez povezave ali na spletu.
 • Zagotavljanje zagona in prikazovanja oglasov po dogovorjenem urniku.
 • Spremljanje uspešnosti akcij in vrednotenje rezultatov v primerjavi z opredeljenimi cilji in primernimi metrikami ocenjevanja.
 • Zagon prihodnjih kampanj ponovnega ciljanja za doseganje višje donosnosti naložbe od angažiranih potencialnih strank.

Vaša izbira je, če boste vložili v oglaševalske kampanje za vaše podjetje, a naše mnenje je, da naraščajoča konkurenca ne pušča možnosti za odložitev te odločitve. Kontaktirajte nas še danes!

VIR (1) Groove HQ


kaj-si-obiskovalci-ogledajo-na-spletni-strani

Kdaj in kako se lotiti prenove spletne strani

Po eni izmed marketinških študij (vir 1) si obiskovalci spletnih strani, v največji meri, sploh ne ogledajo vstopne spletne strani, temveč ponudbo in storitve, ki jih spletne strani, ponujamo svojim obiskovalcem.
Kar je navsezadnje logično.
Obiskovalci spletnih strani ne obiskujejo le teh zato, da bi spoznali posamezna podjetja in posameznike, ampak zato, da na internetnih straneh, najdejo korist zase. Čas za prenovo spletne strani bi moral zato biti najkasneje takrat, ko vaša internetna stran ne konvertira (spreobrača) obiskovalcev vaših spletnih strani, v kupce.

kaj si obiskovalci ogledajo na internetni strani
Kaj na spletni strani si obiskovalci ogledajo najpogosteje…

Dodatni argumenti, ki povedo, da je morda tudi pri vas čas za prenovo spletne strani, so:

 • 48% anketiranih (v raziskavi vir 1) je odgovorilo, da na to kako obiskovalci zaupajo spletni strani, v prvi vrsti vpliva dizajn spletne strani
 • 38% obiskovalcev spletnih strani bo prenehalo z raziskovanjem po spletni strani, če je dizajn ali vsebina neatraktivna. Več: Kako ovrednotiti kakovost grafičnega dizajna.
 • 51,3% obiskovalcev spletnih strani prihaja na internetne strani preko mobilnih naprav

V tej objavi so podrobneje predstavljeni argumenti kdaj se odločiti za prenovo spletne strani.
V nadaljevanju pa še kako se lotiti prenove svojih strani…

Kdaj se odločiti za prenovo spletne strani

Generalno se prenova spletne strani priporoča na vsake 3 do 4 leta, vendar je napačno sklepanje, da se spletne strani prenavlja zgolj zato, ker je nastopil čas za prenovo.

Za prenovo spletne strani (zraven “zastarelosti” v izgledu in morebitnih pomanjkljivih funkcionalnostih) se podjetniki in podjetja odločate zaradi naslednjih razlogov:

Vaša spletna stran še vedno ni prijazna prikazom na mobilnih napravah

Danes (vir 2) število obiskov spletnih strani iz mobilnih naprav, napram namiznim napravam, skokovito prevzema primat:

obiski mobilne vs namizne naprave
Pregled dostopa obiskovalcev na spletne strani iz mobilnih naprav namiznim napravam.

Ob mobilnem obisku, ki v največji meri, prispeva k obiskanosti spletnih strani, igra dodatno vlogo za prenovo spletne strani v mobilnim napravam prijazno spletno stran, tudi t.i. mobile first indexing (vir 3):

mobile first indexing pomen
Mobile first indexing pomeni, da Google za indeksiranje in razvrščanje spletnih strani uporablja pretežno mobilno verzijo vsebin.

Obstoječa spletna stran prinaša slabe konverzije

Slabe konverzije ogledovalcev vaše spletne strani pomenijo, da vaša spletna stran sicer prejema veliko število obiskovalcev, a ti obiskovalci vaše spletne strani, ne naredijo na njej naslednjega koraka (npr. oddajo zanimanje za vaše storitve, naročijo se na e novice, opravijo nakup,…).

Marketinška študija, ki so jo opravili na MarketingSherpa (vir 4), na skoraj 3000 raziskovanih primerih, je pokazala, da se največ spletnih trgovin giblje v razponu od 1% do 5% konverzije na svojih spletnih straneh. Manj kot 5% je spletnih trgovin, ki poroča o konverzijah svoje spletne strani v odstotku večjem od 5%:

konverzijske stopnje e trgovina

Prenova spletne strani je zato, v nekaterih panogah, GLAVNI razlog za izboljšanje konverzij na obstoječi spletni strani.

Spletna stran ne prejema zadostnega števila obiskovalcev

Po eni od zanimivih marketinških raziskav (vir 5) je dokazano, da dobrih 90% spletnih strani ne prejema nobenega organskega (t.j. neplačanega s pomočjo spletnih oglasov) obiska na svoje spletne strani:

spletne strani brez organskega obiska
90,63% spletnih strani ne pritegne na svojo spletno stran nobenega obiskovalca, ki ne bi bil spodbujen s plačnim oglasom

Prenova spletne strani bi morala vključevati ambicijo za pridobivanje obiskovalcev na spletno stran za katere ni potrebno plačati spletne oglase. Še posebej zato, ker je spletno, plačljivo oglaševanje iz leta v leto, z vedno več uporabniki spletnih platform, dražje.

NAMIG: Za pritegovanje obiskovalcev na spletno stran, brez, da zato plačujete z oglasi, mora vaša prenova spletne strani, upoštevati pravila SEO optimizacije. Podrobnosti o tem Kaj je optimizacija spletnih strani, najdete na povezavi. Če pa vam je izraz spletna optimizacija že poznan, a vseeno ne dosegate novih obiskovalcev na svojo spletno stran, si oglejte zapis Kako optimizirati spletno stran.

Spletna stran ne dosega angažiranosti obiskovalcev

Eden izmed zelo pogostih (upravičenih) vzgibov za prenovo spletne strani je nizka stopnja angažiranosti (t.i. engagement) obiskovalcev spletne strani v vsebine na vaši spletni strani.

V primeru nizke stopnje angažiranosti obiskovalcev v vaše spletne vsebine, se je prenove spletne strani, smiselno lotiti iz vsebinskega vidika.

Spletne strani, ki ne dosegate želenih ciljev, kljub temu, da objavljate ogromno spletnih vsebin, tako na svoji spletni strani, kot tudi na družabnih omrežjih, kjer nastopate, a ne dosegate vpletenosti/angažiranosti svojih sledilcev in obiskovalcev, po vsej verjetnosti vsebinsko ne zadovoljujete vaše ciljne publike.

Razlogi za to so lahko različni:

 • nejasno definirana ciljna skupina, ki jo s svojimi spletnimi vsebinami, nagovarjate
 • nejasno definirani nameni vsebin, ki jih producirate za komuniciranje s svojimi potencialnimi strankami
 • vsebinsko nerazdelana strategija vašega spletnega nastopa

Podrobnosti o tem kaj je vsebinski marketing in kako se izvaja vsebinski marketing (na različnih spletnih kanalih), vključno s prikazom primerov, najdete na povezavi.

Nedelujoče funkcionalnosti spletne strani za celovit digitalni marketing

Digitalni nastop podjetja ni zgolj nastop na spletu.
Nasprotno.

Digitalni nastop podjetja na spletu, se pojmuje kot spletni marketing, medtem, ko se digitalni marketing naslanja tudi na trženje na ostalih digitalnih kanalih.

Pogosto želite podjetja, zraven spleta, svojo poslovne cilje dosegati z več digitalnimi kanali, hkrati (radio, televizija, digitalni panoji, sms marketing,….), funkcionalnosti, ki pa jih zahteva posamezen kanal, pa niso na spletni strani, kompatibilne, glede na to, iz katerega kanala prihajajo obiskovalci na vašo spletno stran.

V tem primeru je prenova spletne strani potrebna iz funkcionalnega vidika. Kamor dostikrat sodi tudi razvoj novih e aplikacij in spletnih orodij, ki so namenjene podpori spletni prodaji.

Kako se lotiti prenove spletne strani

Prenove spletne strani se lotite premišljeno. Strateško:

 • analizirajte obstoječo spletno stran
 • identificirajte svoje prioritete
 • definirajte svojo ciljno publiko
 • odkrijte kaj na obstoječi spletni strani deluje
 • sestavite seznam želenih sprememb
 • izdelajte načrt prenove spletne strani

Spodaj poglejte posamezne korake in primere…

Analiza “obstoječe” spletne strani

Analiza obstoječe spletne strani bo pokazala prednosti in koristi, ki jih vaša, že postavljena spletna stran, prinaša. Teh koristi in obstoječih prednosti zagotovo s prenovo vaše spletne strani ne želite izgubiti.

Hkrati pa bo analiza vaše spletne strani pokazala tudi slabosti in pomanjklivosti, ki jih s prenovo svoje spletne strani, želite odpraviti oz. izboljšati.

Pri analizi obstoječe spletne strani se osredotočite na analiziranje tistega dela, ki ga s prenovo želite izboljšati:

Poglejte primer (kjer je SEO analiza pokazala možnosti za izboljšave pri prenovi spletne strani www.ebonitete.si):

seo analiza ebonitete
SEO analiza spletne strani (www.ebonitete.si) je pokazala, da ima obstoječa spletna stran www.ebonitete.si, SEO rezervo zgolj na dveh, nizko volumenskih ključnih besedah. Z vsemi ostalimi ključnimi besedami dosega spletna stran odlične SEO uvrstitve (t.j uvrstitve na vrhnjih mestih iskalnika Google brez, da spletna stran ebonitete.si, zato plačuje Google Ads oglaševanje).

Identifikacija prioritet spletne strani

V odvisnosti od produkta, storitve oz. panoge v kateri nastopate na internetu, so prioritete spletne strani, lahko zelo različne.
Prioritete so npr. lahko:

 • izdelava spletnega rezervacijskega sistema za goste (npr. v panogi gostinstva in turizma)
 • izdelava aplikacije za izris pohištva in opremo doma (npr. v pohištveni panogi)
 • izdelava aplikacije za spremljanje napredka kolesarjev (npr. v panogi kolesarstva oz. športa)
 • izdelava e trgovine (v panogi prodaje drobnih izdelkov)
 • prenova pristajalnih strani (v panogi prodaje btb storitev)
 • vsebinska prenova strani (copywriting)
 • itd…

“Prenovitvene” prioritete spletne strani naj bodo povezane z identificiranimi (in zapisanimi, merljivimi) cilji spletne strani:

 • npr. po prenovi spletne strani želite stopnjo prijav na vaše e novice povečati za 30%
 • npr. po prenovi spletne strani želite izboljšati uvrstitev vaše spletne strani na Googlu za 5 mest
 • npr. po prenovi spletne strani želite povečati spletno prodajo za 10%

Definicija ciljne publike

Ne obstaja ciljna publika, za vse produkte in storitve, ki obstajajo na trgu, na ENEM spletnem kanalu. Zato imamo različne spletne kanale (različna družabna omrežja, različne spletne iskalnike, email marketing, itd…).

Če želite s prenovo vaše spletne strani izboljšati (v zgornjem poglavju) identificirane prioritete, morate za svoje produkte in storitve, identificirati lastnosti vaše ciljne publike (starost, izobrazba, kupna moč, spol, …) in spletne kanale na katerih se vaša ciljna publika nahaja.

Za t.i. “stihijske/hipne” nakupe izdelkov široke potrošnje, a manjše cenovne vrednosti (npr. kozmetika, nakit, obutev, oblačila, prehrana za ljudi in živali, itd…) je pogosto smiselen spletni kanal, družabno omrežje Facebook.

Za ponujanje storitev na btb trgu uporabite LinkedIN omrežje.

Za ponujanje izdelkov in storitev z višjo ceno in visoko dodano vrednostjo, uporabite Google (bodisi Google Ads ali SEO optimizacijo).

Identifikacija elementov, ki na obstoječi spletni strani delujejo

Ob prenovi spletne strani zagotovo ne želite zbrisati tistih elementov, ki vam prinašajo želen rezultat.

Dobro poglejte spodnji primer:

Na spletni strani www.prvafina.si so identificirane dosežene odlične uvrstitve spletne strani na Googlu za (zamegljen) seznam pomembnih ključnih besed (na katere targetira spletna stran):

uvrstitve na googlu prvafina.si
S predstavljenimi ključnimi besedami v stolpcu A in identificiranimi iskalnimi volumni (stolpec B) dosega spletna stran www.prvafina.si vvhunske uvrstitve na Googlu (med top 4 prikazi spletnih strani). Ob morebitni prenovi spletne strani je potrebno paziti, da dosežene uvrstitve na Googlu, ne bodo “padle”.

Kako sestaviti seznam želenih sprememb ob prenovi spletne strani

Na podlagi analize obstoječe spletne strani, identifikacije prioritet, definicije ciljne publike ter identifikacije delujočih elementov na spletni strani (vse točke so razložene in prikazane v zgornjih poglavjih), določite seznam želenih sprememb na spletni strani.

Zelo pogoste spremembe, ki se dotikajo prenove spletne strani, so:

 • dodajanje močnih vizualnih elementov in funkcionalnosti
 • tesnejše vzpostavljanje odnosa z obiskovalci spletne strani
 • uporaba kontrastnejših barv
 • izdelava in gradnja bloga na spletni strani
 • prenova pristajalnih strani
 • optimizacija celotne spletne strani za SEO

Načrt prenove spletne strani

V agenciji Magentia.si se zavedamo, da je prenova spletne strani, za vsakega podjetnika, specifičen projekt. Ne glede na to, ali gre za vizualno in grafično prenovo spletne strani, funkcionalno prenovo ali prenovo iz naslova boljše optimizacije spletne strani, se povabimo, da vam, po pogovoru z vami, pripravimo kakovosten načrt prenove vaše spletne strani. Kontaktirajte nas.

Dodatne informacije:

Video, v katerem je razložen proces prenove spletne strani v 5 minutah:

Viri:

115+ Stats You Should Know When Redesigning Your Website
2 – Mobile vs. Desktop Usage in 2020
3 – Mobile-First Indexing Explained: What You Need To Know
4 – The Average Website Conversion Rate by Industry
5 – 90.63% of Content Gets No Traffic From Google. And How to Be in the Other 9.37%

kreativni-marketing

Kaj pomeni kreativni marketing in zakaj je pomemben v digitalnem svetu

Kreativni pristop je danes bistvenega pomena v trženju in postaja vse bolj opazen v številnih, če ne že kar v vseh panogah. Za vsako blagovno znamko mora biti izstopanje od konkurence nujno in tu lahko igra kreativni marketing pomembno vlogo.

Zakaj je torej kreativni marketing tako pomemben? Ali nista bistvo marketinga zgolj prava strategija in obdelava podatkov?

V tem raziskujemo raziskujemo koncept kreativnega trženja prek digitalnih kanalov, pregledamo njegov pomen in se naučimo, kako ga izmeriti. Prav tako skušamo razumeti, kako deluje skupaj z vašimi tradicionalnimi metodami za učinkovito ciljanje na občinstvo in zagotoviti, da je vaša ekipa opremljena z vsem, kar potrebujete za uspeh.

kreativni-marketing

1. Kaj je kreativni marketing?

Kreativni marketing je zagotavljanje nečesa, kar bo vašemu občinstvu ponudilo navdihujočo izkušnjo in je sestavljen iz več elementov. Vključuje vzpostavitev in razumevanje vaše blagovne znamke, poznavanje, kaj vaše občinstvo želi in potrebuje, ter povezovanje s čustvi občinstva.

Če torej osvojiti bistvo kreativnega marketinga, se mora vaše podjetje uskladiti z vašo blagovno znamko in trženjskim prizadevanjem, da bo boste uspeli na točno tak način, kot si ga želite.

Kaj je kreativno? Ko razpravljamo o tem, pomislimo na področja, kot so oblikovanje, glasba in umetnost. To novo področje uporablja kreativne koncepte za prodajo izdelkov ali storitev podjetja s pomočjo trženja. Da bi to dosegel, združuje najučinkovitejše elemente tako ustvarjalnosti kot trženja.

Obstajajo tudi različni pristopi k številnim vrstam kreativnega marketinga, med drugim:

 • Blagovna znamka
 • Izkušnja potrošnika
 • Oglaševanje in promocija
 • Storitve in izdelki

Izgradnja močne identitete za vašo blagovno znamko, uporaba odlične vsebine (ne samo bloganje, ampak tudi video, podkasti in še več) ter trženje vaših storitev ali izdelkov lahko prispevajo k ustvarjalnosti. Vsekakor pa vplivajo tudi na izkušnje vaših strank.

VIR 1

Vedno imejte v mislih, da vaša kreativna ekipa ne more delovati sama. Ustvarjalna marketinška kampanja ne more, ne sme in ne bo delovala brez pomembnih podatkov in raziskav, ki bi jo informirale in ji pomagale do cilja. Ti marketinški elementi soobstajajo v harmoniji.

Kaj pa kreativni gverilski marketing?

Gverilski marketing je lahko rečemo, utelešenje tega, kar je ustvarjalno. Je metoda, ki jo je težko opredeliti, njena taktika se v veliki meri opira na element presenečenja, pritegne pozornost in nepričakovano (na pozitiven način) zmoti občinstvo.

Dobro izvedena gverilska marketinška kampanja je izvirna, privlačna, deljiva in lahko dvigne doseg blagovne znamke. To vrsto trženja običajno opazimo na ulici, na javnih mestih, kot so železniške postaje ali na dogodkih. Obstajajo tudi vrste kreativnih gverilskih marketinških konceptov, ki bodo delovali le, če se bo na njih odzvala potencialna ciljna skupina.

2. Zakaj je kreativni marketing pomemben?

V digitalni dobi bo povprečen človek uporabljal elektronsko napravo – običajno pametni telefon, prenosnik ali pametni televizor – včasih celo pred zajtrkom. Ta razširjena uporaba digitalnih naprav prinaša izpostavljenost na stotine, če ne na tisoče oglasov in drugih medijev, zato je lahko ustvarjalnost pri trženju ključnega pomena.

Kreativni marketing lahko preseže ves ta „hrup“. To tehniko bi bilo še posebej smiselno uporabiti za manjša podjetja ali blagovno znamko, ki nima proračuna za oglaševanje.

Učinkovito implementiranje kreativnosti v svoja tržna prizadevanja in kampanje pomeni, da si bodo sporočila, ki se vam zdijo pomembna, zapomnili. Na pravi in kreativni način bo to pomembno sporočilo povedalo zgodbo in si ga bo zapomnilo pravo občinstvo.

Enako je, če je vaše kreativno trženje osredotočeno na pisno vsebino ali osupljive oglasne pasice. Vaša marketinška ekipa lahko sodeluje tudi na ta način – podatke lahko oblikuje v čudovito napisano pripoved, ki se spremeni v očarljiv vizualni koncept.

Ko gre na primer za oglaševalski prostor, je lahko kreativno trženje ključnega pomena za izstopanje vaših digitalnih sredstev od konkurence.

Sklep? Ustvarjalnost je enaka izvirnosti. Brez izvirnosti verjetno ne boste izstopali, vzbujali čustev in resnično vzpostavili identiteto vaše blagovne znamke.

Ne samo, da lahko kreativni marketing pomaga blagovni znamki izstopati, ampak je lahko tudi zelo stroškovno učinkovit. Poleg tega lahko okolje, v katerem se vaša ekipa počuti sproščeno, spodbudi več ustvarjalnosti, kar pomeni boljše ideje in razburljive prihodnje kampanje.

3. Ideje za kreativni marketing

Procesi generiranja idej bodo videti drugače za posamezne kreativne marketinške ekipe, to je lahko celo odvisno od vrste vaše blagovne znamke. Vedno pa je dobro zbrati ideje vseh vpletenih.

Prav tako je dobrodošlo, da prejmete spodbudo v pravo smer, ko gre za razmišljanje o primerih in pridobivanje navdiha. Tukaj je nekaj različnih področij in vprašanj, ki bi jih blagovne znamke morda želele upoštevati pri iskanju kreativnih marketinških idej:

Blagovna znamka

Ali vaša blagovna znamka ustreza? Ali izstopate od tekmecev? Ali vaše spletno mesto uporablja ustvarjalne elemente, kot so video, privlačen dizajn ali mnenja strank?

Izkušnja potrošnika

Ali so vaša kreativna prizadevanja usmerjena na vaše občinstvo? Ali bodo vaše stranke uporabljale vaše storitve ali izdelke zaradi vaših kreativnih prizadevanj? Ali bo vaš kreativni marketing vzbudil čustva, ki jih želite?

izkušnja-potrošnika
Pomembnost uporabniške izkušnje za podjetje (VIR 2)

Vsebinski marketing

Vaša vsebina mora pripovedovati prepričljive zgodbe, ki jih vaše občinstvo želi slišati. Ali pritegne pozornost? Ali je vizualen oz. ali ga je mogoče narediti vizualnega? Razmišljajte “out of the box“ – to pomeni, da se ukvarjate tudi z videoposnetki, podkasti, igrami, kvizi, lestvicami in še več.

Trženje na družbenih omrežjih

Spoznajte svoje občinstvo, ko gre za vaše družbene platforme, in sledite družbenim trendom. Ste razmišljali, kako kreativno uporabiti formate zgodb? Morda se bodo vaši sledilci pridružili tekmovanju? Uporabite ključnike, nacionalne ali mednarodne dneve v koledarju in nato razmišljajte izven okvirjev.

Oglaševanje

Uporabite podatke in orodja za prilagajanje ciljnih oglasov za vaše stranke. Orodja hkrati tudi razbremenijo vašo ekipo.. Ne pozabite, da je oglaševalski prostor konkurenčen. Bo primeren za vašo blagovno znamko? Bo izstopal iz množice?

4. Kako izmeriti rezultate kreativnega marketinga

Kot pri vseh vidikih vašega podjetja je lahko merjenje vaše donosnosti naložbe izjemno pomembno.

Da bi bilo to uspešno, je ključna tudi strategija. Razvijanje kreativne marketinške strategije lahko pomaga vaši ekipi pri opredelitvi ciljev zase in za vse stranke, s katerimi morda delate. Strategija ne postavlja le teh ciljev, ampak vam jih lahko tudi pomaga doseči.

Odlična kreativna strategija bo jasno pokazala, kdo je občinstvo, kaj želite, da počne in kako jim boste pomagali pri tem.

Torej, kako lahko natančno izmerimo kreativno trženje? Ključni kazalniki uspešnosti so lahko neprecenljivi, ko gre za pomoč blagovni znamki pri merjenju uspeha njenega kreativnega trženja.

Kazalniki pomagajo določiti obsežne cilje, so merljivi in vam omogočajo, da količinsko ocenite, kakšno vrednosti je dosegla strategija digitalnega kreativnega trženja. Ti pridejo v poštev v ustvarjalnem prostoru, saj so formule in drugi tradicionalni izračuni donosnosti naložbe pogosto lahko preveč preprosti.

prodajni lijak
Eden od način merjenja je tudi s pomočjo prodajnega lijaka (VIR 3)

Zavedati se morate, da blagovne znamke ne smejo določati kazalnikov, na katere ne morejo vplivati. To je lahko ključno za poudarjanje uspeha. Če ste vključili meritve, ki v finančnem smislu ne bodo koristile vaši blagovni znamki ali tistim, s katerimi sodelujete, se to lahko napačno prikaže kot neuspeh.

Merjenje uspeha kreativnega marketinga:

 • Prihodek – koliko prihodka je prinesla vaša oglaševalska akcija s prikaznimi oglasi?
 • Doseg družbenih medijev – ali je uporaba formatov zgodb za promocijo vaše objave postala viralna ali povečala splošno angažiranost?
 • Skupna raba – kolikokrat je bil vaš zadnji kreativni videoposnetek deljen na spletu?
 • Sodelovanje – je vaš gverilski kreativec spodbudil ljudi k pogovoru?
 • Organsko iskanje – ali se vaša prizadevanja za vsebinsko trženje obrestujejo z iskanjem?
 • Konverzije – ali se vaši oglasi pretvorijo neposredno v prodajo?
 • Obiski na kraju samem – ali se je vse to delo na kraju samem izplačalo?

5. Kako lahko zasnujete blagovno znamko za uspešen kreativen marketing?

Zavedamo se, da ustvarjalnost ni tako preprosta za vsako podjetje, kot se sliši.

Obstaja več elementov, ki morajo biti vzpostavljeni, da bodo vaši marketinški skupini pomagali pri ustvarjanju. Toda kaj so in kje začeti? Odgovori na ta vprašanja bodo odvisni od vašega podjetja, načina delovanja in vaše panoge, vendar smo opisali nekaj stvari, ki lahko pomagajo.

Struktura in ekipa

Če želite resnično kar najbolje izkoristiti svojo ustvarjalno ekipo, jo morate opremiti s pravimi veščinami in strukturo, ki lahko iz njih prinese najboljše.

Notranje marketinške ekipe zagotovo čutijo prednosti, ko gre za ustvarjalnost v digitalnem prostoru. Najnovejši model je hibridni pristop. Hibridni model omogoča blagovnim znamkam, da imajo lastništvo na področjih, na katerih so močni, in nato učinkovito zapolnijo vrzeli v spretnostih z uporabo zunanjih virov. Notranja ekipa je lahko katalizator kreativnega trženja – je prilagodljiva in jo je mogoče prilagoditi za delo z vašo strukturo.

zadovoljna

Ta pristop omogoča tudi veliko lažjo ustvarjalno avtonomijo – nadzor nad svojimi idejami in rezultati ter ustvarjanje natanko vlog, za katere menite, da jih potrebujete.

Pomembno je, da imate ekipo, sestavljeno iz ljudi v pravih vlogah zanje, in tako zagotovite, da imate idealne marketinške veščine na dosegu vaših ekip. Pozoren pogled na svojo ekipo pomeni, da se lahko ustrezno nadgradite, da okrepite svojo ekipo in ji pomagate, da uspe.

Orodja in tehnika

Implementacija tehnologije in razpoložljiva orodja, ki jih lahko uporablja vaša ekipa, je lahko preobrazba za vaše kreativno digitalno trženje.

Če vaše podjetje nekoliko zaostaja, ko gre za tehnologijo in orodja, bi lahko bil novejši pristop koristen. Poenostavitev vaše tehnologije lahko pospeši procese in zagotovi, da bo vaša ustvarjalna ekipa imela več časa za to, kar je najbolje.

K temu pristopite z digitalno preobrazbo z uporabo izvedljive strategije in okvira za vaše podjetje.

Zaključek

Biti ustvarjalen je pri trženju nujno potreben. Danes morajo vaša blagovna znamka, vsebina, oglaševanje, družbeni rezultat in izdelki soobstajati.

Če želite izstopati od svojih konkurentov, je ustvarjalnost ključna. Vendar preprosto ‘biti kreativen’ ni tako enostavno, kot se sliši, zato upamo, da vas je ta prispevek opremil z vsem, kar potrebujete za napredovanje v vaši panogi.

Ne glede na to, ali se odločite, da svoje trženjske napore vnesete v vaše podjetje, se podate na pot digitalne preobrazbe ali se osredotočite na en element naenkrat, je pot do ustvarjalnosti zagotovo vznemirljiva.

Učinkovita uporaba moči tehnologije in orodij je preizkušen način za povečanje tega, kar lahko vaša marketinška ekipa ponudi v ustvarjalnem prostoru. Če želite preizkusiti, kako lahko ostanete korak pred konkurenco, se nam oglasite oz. nas kontaktirajte še danes!

 • VIR (1) Best for the money
 • VIR (2) Smart Insights
 • VIR (3) Business to Community

spletni-kanali

Kako začeti spletno trgovino

Ambicijo, da bi imeli svojo e trgovino oz., da bi začeli preko svoje lastne spletne trgovine, prodajati na internetu, ima iz leta v leto, več podjetij in tudi posameznikov. Zanimanje za spletno prodajo, iz leta v leto raste (vir, spodnja povezava).

V objavi Vodnik za vzpostavitev rastoče prodaje na spletu v letu 2022 je podrobno prikazano kako spletna prodaja raste na globalnem trgu, hkrati pa so v članku zelo podrobno prikazani dodatni argumenti zakaj se odločiti za spletno trgovino.

V tej objavi so podrobneje predstavljeni koraki kako začeti s spletno trgovino. Od točke do točke boste videli na kaj vse pomisliti v posamezni fazi odpiranja lastne spletne trgovine. S tem pa bo vaš začetek prodaje preko vaše spletne trgovine lažji, cenejši in predvsem hitrejši.

S spletno trgovino začnete tako, da:

– najprej izberete produkt oz. storitve, ki jih nameravate ponujati v svoji trgovini,
– nato izberete trg, na katerem nameravate prodajati svoje izdelke in storitve ter nato
– premislite o kanalih in spletnih taktikah, ki jih nameravate uporabiti pri prodaji preko svoje e trgovine.

Kako se odločite kakšne produkte boste prodajali v svoji spletni trgovini

Na internetu, preko svoje spletne trgovine, načeloma prodajate lahko prav vse. A to ne pomeni, da je tudi vsak produkt primeren za vsak način prodaje.

Za odločitev o tem kakšne produkte in storitve nameravate prodajati preko svoje spletne trgovine, upoštevajte naslednje smernice:

 • v kolikor želene izdelke in storitve že ponujajo druge spletne trgovine, je to lahko dober signal, da trg na spletu, za vaše produkte in storitve, obstaja. To predstavlja manjše tveganje za to, da bi v svojo spletno trgovino umestili takšne izdelke, ki jih ne bi nihče kupoval, potreboval ali iskal.
 • če imate za vašo spletno trgovino na voljo manj izdelkov, ki jih lahko ponudite svojim obiskovalcem, začnite najprej z nišno oz. specifično spletno trgovino. Manjšo količino izdelkov, ki jih imate v ponudbi pozicionirajte kot specifične produkte, kasneje pa trgovini dodajajte produkte glede na želje in potrebe tistih kupcev, ki so že kupili v vaši trgovini. Na ta način se boste izognili “polnjenju” vaše spletne trgovine z izdelki, za katere ni nujno, da se bodo dobro prodajali, učinkovitost prodaje v vaši spletni trgovini pa bo večja.
 • odločitev o tem ali začeti v spletni trgovini prodajati lastne izdelke in storitve ali izdelke in storitve drugih (dobaviteljev) naj bo povezana s tem kam želite v svojo spletni prodaji, v prihodnosti, usmerjati največ energije.
  Če boste energijo vlagali v razvoj novih, lastnih produktov in rešitev, potem je najboljše, da takoj začnete v e trgovini ponujati vaše izdelke. Če želite prodajati izdelke drugih in boste sami bolj posrednik, potem bo zagotovo vaša energija v prihodnosti bolj usmerjena v spletni marketing in promocijo, kot v razvoj izdelkov. V tem primeru začnite s prodajo izdelkov drugih.

Spodnja raziskava (vir: Statista 1) prikazuje kateri izdelki in storitve se največkrat prodajajo na spletu:

kaj se na spletu prodaja največ
Med najbolj prodajane izdelke v spletnih trgovinah sodijo: oblačila, knjige, glasba, čevlji, pametni telefoni in ostala zabavna elektronika, hrana in pijače, itd,…

Na katerem trgu začeti s spletno trgovino

Uspešnost prodaje v vaši spletni trgovini ni odvisna samo od izbire ustreznih produktov in storitev, ki jih imate namen ponujati na trgu, temveč tudi od izbora pravega spletnega trga. V svoji internetni trgovini lahko ponujate odlične produkte z vrhunsko in zelo konkurečno ceno, a, če izdelkov ne predstavljate na spletnem trgu, na katerem se nahajajo vaši potencialni kupci, ne boste ravno blesteli v spletni prodaji.

Za odločitev o izboru ustreznega trga za vaše produkte in storitve v spletni trgovini, upoštevajte spodnje smernice:

 • če imate specifičen izdelek, ki na trgu, še ne obstaja, začnite s spletno trgovino preko tistih spletnih kanalov, kjer boste najhitreje prišli do odgovora kako zanimiv je vaš izdelek za trg (Google, Amazon, Facebook,…)
 • za izdelke nižje cenovne vrednosti in privlačne za široko publiko (npr. nakit, obutev, oblačila, kozmetika, hrana in pijače, darila, športni pripomočki, prehranska dopolnila, itd…) testirajte vašo spletno trgovino na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.
 • za izdelke in storitve, ki sodijo na btb trg (t.j. prodaja drugim podjetjem) testirajte prodajo vaše trgovine na družabnem omrežju LinkedIN
 • za izdelke in storitve višjih cenovnih vrednosti se priporoča prodaja na Googlu

Na spodnji sliki je raziskovana učinkovitost posameznega spletnega kanala glede na panogo v kateri nameravate tržiti z vašo spletno trgovino (vir: Conductor – 2)

spletni kanali
Na zgornji sliki je prikazano kateri spletni kanali pritegujejo največ spletnih uporabnikov in obiskovalcev glede na različne panoge. V praktično vseh panogah (razen bančništvo in finance) je vodilni spletni kanal, ki priteguje največ obiskovalev, organski prikaz spletnih strani v spletnih iskalnikih. Za čim boljši organski (neplačan) prikaz spletnih strani v iskalnikih skrbi t.i. optimizacija spletnih strani (o kateri je več napisano v zadnjem poglavju).

Kakšno spletno taktiko izbrati za začetek prodaje v vaši spletni trgovini

Po izboru produktov in izboru trga, na katerem želite najprej začeti s spletno trgovino, sledi izbor ustrezne spletne taktike (pristopa) k prodaji.

V svoji spletni trgovini lahko ponujate odlične izdelke, za primerljivo ceno, na ustrezno izbranih trgih (o čemer je govora v zgornjih dveh poglavjih), kjer se dejansko tudi nahajajo vaši potencialni kupci, a v kolikor je pristop k prodaji napačen, vaša e trgovina ne bo “zaživela”. Nasprotno. Napačen pristop, s sicer ustrezno izbranimi izdelki za natančno identificiran trg kupcev, ima za posledico, negativno percepcijo blagovne znamke.

Poglejte primer:

Predstavljajte si, da z napačnim komuniciranjem v svoji spletni trgovini prodajate avtomobilsko znamko Ferrari. Če Ferrarije ponujate v svoji spletni trgovini na način, da ob prikaze izdelkov napišete “ugodno, 62% popusta, ipd” bodo kupci, ki iščejo prestiž in Ferrarija, vašo trgovino ne samo zapustili. Celo v spominu jim bo ostala kot spletna trgovina, ki njihovi želeni blagovni znamki dela škodo.

V nedavni raziskavi, v kateri so preučevali najpomembnejše prioritete pri izboljševanju prodaje preko spletnih trgovin, so na FinancesOnline (vir 3), prišli do zanimivih ugotovitev. Med top 3 prioritete pri izboljševanju spletne prodaje, sodijo:

spletna prodaja prioritete

Za izbor ustrezne trženjske, spletne taktike, za čimbolj učinkovit začetek vaše spletne prodaje, upoštevajte spodnje smernice:

 • v kolikor se vam s spletno prodajo “mudi” in pa tudi zaradi namenov testiranja “privlačnosti in zanimivosti” vaše ponudbe, predvidite, po postavitvi spletne trgovine, nekaj marketinškega proračuna za plačljivo spletno oglaševanje.
  Plačljivi oglasi vaše spletne trgovine na Googlu ali npr. na Facebooku-u ali Instagramu, vam bodo hitro pomagali pridobiti prve obiskovalce vaše spletne trgovine. Posledično boste zelo hitro ugotovili, da se obiskovalci vaše spletne trgovine, v njej tudi v zadovoljivi meri, odločajo za nakupe ali si ponudbo samo oglejujejo.
 • v kolikor prodajate storitve za katere potrebujejo potencialni kupci premislek in več časa za odločitev za nakup, naj bo vaša spletna taktika, t.i. vsebinski marketing. S pomočjo vsebinskega marketinga boste najprej svoje potencialne kupce opozorili na obstoj vaših storitev, jih tekom njihovega odločanja o izboru ponudnika, z informativnimi vsebinami osveščali in informirali o rešitvah, ki jih vaša storitev prinaša, na koncu pa še zaključili in realizirali prodajo. Podrobnosti o tem kaj je in kako se izvaja vsebinski marketing, so opisane na povezavi.
 • če imate z vašo spletno trgovino dolgoročne namene in, še posebej, če imate namen vašo spletno trgovino širiti, tako v smislu ponujanja vedno več novih izdelkov kot tudi v smislu širjenja spletne trgovine, v prihodnosti, na tuje trge, potem je priporočljiva taktika za spletno prodajo, t.i. SEO optimizacija spletnih strani. SEO optimizacija spletnih strani vam pomaga vašo spletno trgovino dolgoročno pozicionirati na iskalniku Google, na vrhu, med najvišje prikazanimi spletnimi stranmi, Googlu vam pa, za razliko od plačjivega spletnega oglaševanja, ni potrebno plačevati. Kar dolgoročno pomeni, da se z optimizacijo spletnih strani lahko širite tako geografsko kot produktno. Brez dodatnih finančnih vložkov v oglaševanje.

NAMIG: Pri odločitvi za optimizacijo spletnih strani, tehtno premislite ali se boste SEO optimizacije lotili tako, da boste agenciji, ki se ukvarja z optimizacijo, prepustili delo ali boste znanja o optimiziranju spletnih strani, pospravili pod svojo streho. Obe možnosti prinašata svoje slabosti in prednosti. V naši agenciji Magentia smo vam jih pripravljeni pojasniti.

Več informacij:

Dodatno:

7 stvari, ki jih je priporočljivo premisliti preden začnete s spletno trgovino:

https://youtu.be/wq1GDVwWz3g

Viri:

1 – 16 Online Shopping Statistics: How Many People Shop Online
2 – WEB-VISIT-CHANNEL-DISTRIBUTION
3 – 120 Essential Sales Statistics: 2021/2022 Data & Strategies Analysis

inovativnost

Kako se razlikujeta pojma ustvarjalnosti in poslovna inovacija?

Ustvarjalnost in inovativnost sta dva sorodna, a ločena pojma, dejstvo pa je, da sta oba potrebna za uspeh na delovnem mestu.

Ustvarjalnost ne vodi do izumov in rasti podjetja, temveč poslovna inovacija. Vendar se inovacije ne zgodijo brez kreativnih ljudi. Ustvarjalnost pomeni dovoliti ljudem, da razmišljajo izven okvirjev in včasih nasprotujejo normi.

Če dovolite, da birokracija ustavi ustvarjalnost, bo inovacija žrtev v vašem podjetju, kar bo vašim konkurentom omogočilo, da napredujejo z novo rastjo tržnega deleža.

60 % anketirancev meni, da so notranji zaposleni najpomembnejši vir za zagotavljanje inovacij (VIR 1)

Prispevek je namenjen nadobudnim podjetnikom in lastnikom podjetij, ki želijo bolje razumeti, kako združiti ustvarjalnost in inovativnost za ustvarjanje resnično izvirnih podjetij.

Inovacija in ustvarjalnost sta brez dvoma dve besedi, ki se nenehno pojavljata na sejah, sestankih podjetij in izjavah o poslanstvu podjetja. Ni dvoma, da so te vrednote zelo cenjene na sodobnem delovnem mestu, toda ali vodje, ki uporabljajo te izraze, resnično poznajo razliko med njimi?

Kaj je ustvarjalnost?

Ustvarjalnost ali kreativnost, ki je najbolj človeška lastnost, se dokazuje v naši sposobnosti reševanja izzivov ali težav z novimi idejami rešitev. Shawn Hunter, avtor knjige Out Think: How Innovative Leaders Drive Exceptional Outcomes (2), opredeljuje ustvarjalnost kot

Zmožnost ali dejanje zasnove nečesa izvirnega ali nenavadnega.

Ključni dejavnik je, da ustvarjalnost sama ostaja odlična ideja, ne pa še realnost. Zanimivo je, da je ustvarjalnost zelo specifična za ljudi; živali nimajo načina za komunikacijo zapletenih idej in veliko tega, kar prenašajo, je predpostavljeno z nagonom ali z zgledom.

kreativnost

Vrste ustvarjalnosti

Arne Dietrich, izredni profesor za psihologijo in predstojnik Oddelka za družbene in vedenjske vede na ameriški univerzi v Bejrutu v Libanonu, je izvedel raziskavo o ustvarjalnosti, ki jo deli na štiri vrste:

 • namerno in čustveno,
 • namerno in kognitivno,
 • spontano in čustveno ter
 • spontano in kognitivno.

Ljudje lahko izkusijo vsako od štirih vrst ustvarjalnosti. Zlasti za profile, kot so raziskovalci, odvetniki ali zdravniki, se lahko namerna in kognitivna ustvarjalnost manifestira med delom, spontana in čustvena ustvarjalnost pa se lahko pokaže med umetniškim prizadevanjem.

Namerne in kognitivne ustvarjalnosti uporabljajo osredotočeno pozornost in oblikovane povezave med informacijami, shranjenimi v možganih, in se nanašajo na sprednjo lobanjsko kotanjo, medtem ko čustvena in spontana ustvarjalnost izvira iz amigdale.

Ustvarjalnost je spontan razvoj novih idej in nekonvencionalnega razmišljanja. Ustvarjalnost je nujen pogoj za inovativnost, vendar nista ista stvar.

Kaj je inovacija?

Hunter poda svojo definicijo

Inovacija je implementacija ali ustvarjanje nečesa novega, kar je za druge pridobilo vrednost.

Inovacija se najbolj nazorno uresničuje v obliki orodja, fizične koristi ali pomoči, ki rešuje problem ali ustvarja prednost. Ta orodja niso omejena na ljudi – na primer, glede na Science Times (3), ptice in opice uporabljajo palice, da vlečejo hrano iz tesnih lokacij. Inovacije so torej veliko bolj možne za različne vrste v različnih pogojih in okoljih.

Vrste inovacij

Doblin (4), globalno inovacijsko podjetje, ki vodilnim organizacijam pomaga pri iskanju rešitev za poslovne težave, osredotočene na človeka, je ustvarilo deset vrst inovacijskega okvira kot način za prepoznavanje priložnosti za preobrazbo, zlasti v poslovanju. Na podlagi raziskave več kot 2000 uspešnih inovacij je Doblin orisal tri široke glavne kategorije:

 • poslovni model,
 • izdelek in
 • trženje.

Poslovni model

Ta konfiguracijska poslovna inovacija, osredotočena na notranjost, analizira, kako organizacija deluje in ustvarja prihodke. Ti so lahko bolj tvegani, saj včasih spremenijo temeljne odločitve, na katerih temeljijo podjetja. Inovacije poslovnega modela se najbolje izvajajo, ko lastniki in upravljavci prepoznajo prenasičene trge, nizko zadovoljstvo strank ali zastarelo tehnologijo.

Izdelek

Skoraj vedno oprijemljive, proizvodne inovacije na nek način izboljšajo obstoječe materialne dobrine ali pa so ustvarjanje popolnoma novega izdelka. To je najpogostejša oblika inovacije; znani primeri vključujejo pametne telefone, fidget spinnerje, brezžične slušalke ali vložke za masažo stopal.

Trženje

Tržne inovacije ustvarjajo nove trge ali povečujejo obstoječi tržni delež. Marketinške inovacije so novi, pozitivno moteči načini za blagovne znamke, da se pogovarjajo in sodelujejo s svojimi potrošniki. Ne samo, da lahko trženjske inovacije uvedejo nov način povezovanja z javnostmi, ampak so lahko tako preproste kot promocija obstoječega izdelka za drugačno uporabo, kot je bila prvotno načrtovana.

Proces inovacije (VIR 4)

Inovacija naredi dokazljivo, pogosto motečo razliko v izdelku, storitvi ali industriji. Gre za bistveno nov, oprijemljiv premik in odmik od konvencionalnega.

Kakšna je razlika med ustvarjalnostjo in inovativnostjo?

Ustvarjalnost in inovativnost, čeprav sta tesno povezani kot del procesa ustvarjanja, nista enaki. Ustvarjalnost ni merljiva, je subjektivna, medtem ko je inovativnost – na svoji najbolj osnovni ravni, kar pomeni »novo« – merljiva v smislu, da je inovacija ustvarjanje nečesa novega, pa naj bo to nov izdelek, ideja ali metoda.

Zakaj sta poslovna inovativnost in ustvarjalnost pomembni?

Ko je ideja možna, je poslovna inovacija ponavadi lažji izziv za več strani. Ustvarjalnost je nov korak, ko prva stran ugotovi, da je nekaj sploh mogoče. Toda inovacija je dejanje, s katerim se stvari, kljub izzivom in odporu udejanjijo v praktično realnost. Oboje je potrebno v poslovanju, vendar le ena od njih pomeni resnične prihodke in dobičke.

Vodje podjetij pogosto izmenjujejo ustvarjalnost in inovativnost, ne da bi razumeli, kaj ju ločuje.

“Ustvarjalnost ni nujno inovacija,” je Hunter povedal za Business News Daily. “Če imate sestanek in sanjate o desetinah novih idej, ste pokazali ustvarjalnost, vendar ni inovacij, dokler se nekaj ne uresniči.”

Hunter je opozoril, da mnogi voditelji poudarjajo ustvarjalnost na zahtevo, namesto da bi preprosto gradili inovativne izdelke, procese in interakcije.

“Inovacija ni skrivnostna črna skrinjica,” pravi. “Lahko gre za preproste majhne popravke obstoječih procesov, izdelkov ali interakcij. Z osredotočanjem na proces [inovacije] in ne na junaško ustvarjalnega posameznika lahko zgradimo inovacije v velikem obsegu.”

Pomen ustvarjalnosti in inovativnosti v poslovanju

Ustvarjalnost in poslovna inovacija prispevata k rasti in splošnemu uspehu podjetja z zadovoljevanjem edinstvenih potreb na trgih, ločevanjem podjetij od konkurentov in razvojem blagovne znamke, kot se želijo in potrebe potrošnikov razvijajo. Ustvarjalnost in inovativnost ohranjata organizacijo dinamično.

Na kratko, ta dva elementa skupaj vključujeta zibanje čolna: norma ni dovolj dobra, kaj je torej še mogoče in ali jo lahko uresničimo? Podjetništvo je vsak dan odvisno od ustvarjanja in inovacij za ustvarjanje edinstvenih priložnosti, motenj na trgu in novih tokov prihodkov. Internet se nikoli ne bi zgodil, če bi se znanstveniki samo zadovoljili s telefonskimi linijami in sateliti, ki zadostujejo za komunikacijo. Danes si komaj predstavljamo delovanje brez digitalnega dostopa v skoraj vsem, kar počnemo. Za uresničitev je bila potrebna ustvarjalnost in inovativnost.

inovativnost

Kako razvijati ustvarjalnost in inovativnost?

“Čeprav lahko vodje spodbujajo inovacije, mora organizacija kot celota podpirati inovacije tudi s sestavo svoje kulture in načinom oblikovanja svojih procesov,” je dejal Hunter. “Včasih je najboljši način za spodbujanje inovacij tako, da dovolite dejavnost znotraj organizacije, ki odstopa od norme, vendar lahko vodi do pozitivnih rezultatov.”

Del problema je pridobivanje ljudi, da si zamislijo in razvijejo nove vizije o tem, kaj bi lahko bilo. Ustvarjalnost je pogosto povezana z umetnostjo in kulturo, ni pa nujno – pomembno je, da si je človek pripravljen predstavljati nove možnosti izven norm.

Tu se začne ideja, na podlagi katere je mogoče delovati. Razmislite o idejah o množičnem izvajanju, da ustvarite še več možnosti, ki jih je treba upoštevati. Težji del je seveda vzeti to odlično idejo in jo prevesti v fizični ali tehnični prototip.

 • VIR (1) Alcor
 • VIR (2) Amazon
 • VIR (3) Science times
 • VIR (4) Doblin
 • VIR (5) SlideToDoc
anchor-text-primer

Kakšen anchor tekst je pravilen za SEO

Anchor tekst (t.j. besedilo na povezavah) je eden izmed bolj pomembnih faktorjev pri SEO optimizaciji spletnih strani, saj z (ustreznim) anchor tekstom obiskovalcem vaših spletnih strani, poveste kakšna vsebina se nahaja za klikom na vaš anchor tekst. Hkrati pa to isto sporočate tudi Googlovim pajkom, ki posledično (tudi) skozi ustrezno rabo anchor teksta, uvrščajo spletne strani na različne pozicije na Googlu.

Napačna raba anchorja ima najmanj 2 posledici:

 • napačno sporočanje obiskovalcem spletne strani in Googlu katera vsebina je za lastnika najbolj primerna, da se v iskalniku prikazuje najvišje (t.j. npr. v primeru, ko imate na spletni strani objavljenih več vsebin, ki pojasnjujejo isto tematiko)
 • oteženo uvrščanje točno določenega url naslova višje v iskalniku Googlu zaradi napačnih signalov, ki jih Googlu sporočate preko anchor teksta

V tem zapisu je podrobneje predstavljeno razmišljanje o ustrezni rabi anchor teksta. Predvsem v smislu kakšen anchor tekst bi naj bil najbolj pravilen za SEO optimizacijo. Sicer pa je o anchor tekstu v spletni optimizaciji toliko različnih mnenj in študij, da je tudi spodnji zapis vredno vzeti kot enega izmed mnenj, nikakor pa ne kot edino delujočo spletno optimizacijsko prakso.

Kaj je anchor tekst

Kot rečeno že v uvodu, je anchor tekst, tekst, ki ga opremite s povezavo na drugo spletno vsebino.

Primer anchor teksta (vir slike 2):

kaj je anchor tekst

Na zgornji sliki je prikazano, da je na besedni zvezi “build awarness” zgrajena povezava do vsebine, ki pojasnjuje kaj tematiko “building awarness”. V tem primeru je anchor tekst besedilo “build awarness” (podčrtane svetlo modre črke v levem okvirčku).

Kakšne so možnosti za opremljanje anchor tekstov v SEO optimizaciji + primer

Za potrebe optimizacije spletnih strani (podrobnosti v članku Kaj je optimizacija spletnih strani) je anchor tekst mogoče opremljati v različnih oblikah.

Najbolj uporabljane in znane možnosti opremljanja anchor tekstov za potrebe SEO optimizacije, so 3.
Vse 3 so prikazane spodaj na konkretnem primeru opremljanja besedil z možnimi anchor teksti.

Za primer je vzet url naslov spletne strani www.matijazajšek.com in vsebina na url naslovu, ki govori o digitalnem marketingu. Vsebina na tem url naslovu (Kaj je & kako se izvaja digitalni marketing) je optimizirana za ključno besedo “digitalni marketing“.

Možne kombinacije achor tekstov za zgornji url so:

KOMBINACIJE KLJUČNE BESEDE

 • digitalni marketing
 • kaj je digitalni marketing
 • kako deluje digitalni marketing
 • kako se izvaja digitalni marketing

KOMBINACIJE BLAGOVNE ZNAMKE

 • matijazajšek.com
 • www.matijazajšek.com
 • matija zajšek
 • Matija
 • Zajšek

KOMBINACIJE KLJUČNE BESEDE in BLAGOVNE ZNAMKE

 • digitalni marketing Matija Zajšek
 • digitalni marketing na www.matijazajšek.com
 • digitalni marketing Matija

K tem trem, osnovnim oblikam možnih anchor tekstov, nekateri prištevajo še t.i. generične anchor tekst (npr. klikni tukaj, preberi več, preveri zdaj, ipd,….).

NAMIG: Kakor hitro svojemu url naslovu dodate novo ključno besedo, se s tem spremenijo anchorji. Primer: namesto zgornje besedne zveze “digitalni marketing” uporabite besedno zvezo “digitalna agencija”. Nekateri anchor teksti bi za url, ki je optimiziran za ključno besedo “digitalna agencija” bili primerni: ugodna digitalna agencija, kakovostna digitalna agencija, marketing agencija, itd…

Kakšen anchor tekst uporabiti, ko je nek url naslov SEO optimiziran za več ključnih besed hkrati

Če se optimizacije spletnih strani lotevate bolj poglobljeno, zagotovo ne optimizirate en url naslov, za eno samo ključno besedo. V primeru, ko je nek url naslov optimiziran za več ključnih besed, uporabite (iz različnih spletnih vsebin in različnih url naslovov) za anchor tekst vse ključne besede za katero je optimiziran posamezen url naslov.

S tem poskrbite hkrati tudi za diverzifikacijo anchor tekstov, tako, da ti niso vedno enaki (kar je še posebej pomembno pri offsite SEO optimizaciji vaših spletnih strani).

Spodaj je prikazan primer možnih anchorjev za spletno stran www.ebonitete.si.

anchor teksti ebonitete.si

Na sliki vidite, da je isti url naslov https://www.ebonitete.si/ optimiziran za več ključnih besed (bonitete, boniteta, bonitet, boniteti, bonitete prijava, boniteta prijava). Za povezovanje drugih speltnih vsebin, ki bi se povezovale z url naslovom www.ebonitete.si, bi lahko bil uporabljena besedna zveza in stolpca A. Primer: če želite preveriti bonitetne informacije vaših poslovnih partnerjev, kliknite na povezavo bonitete prijava.

NAMIG: Ključne besede, za katere je optimiziran posamezen url naslov, si zložite po zaporedju iskalnega volumna ali po drugi prioriteti (npr. najbolj dobičkonosne ključne besede). Na ta način boste lažje prepoznali s kakšnim anchor tekstom opremiti vaše povezave, pogosteje.

Kakšen anchor tekst uporabiti kolikokrat

Iz prvega poglavja, zgoraj in iz dveh, zgoraj prikazanih primerov, vidite, da je možnosti za rabo anchorjev ogromno, vprašanje pa je kakšen anchor je najbolj SEO ustrezno, uporabiti kolikokrat…

O pogostosti uporabe posameznih anchorjev za vaše povezave, je na internetu ogromno študij.

Na spodnji sliki je prikazan vpliv rabe exact match anchor teksta na uvrstitve na Googlu (vir 1):

anchor tekst vpliv na seo

Na sliki je jasno prikazano, da ima exact match (natančno ujemanje anchorja s ključno besedo za katero je optimiziran posamezen url naslov) dejansko povezavo z uvrstitvami na Googlu.

Primer natančno ujemanega anchor teksta…. za url naslov na spletni strani prvafina.si, ki ponuja storitev odkupa terjatev:

Iz te slike je razvidno, da bi natančno ujemanje url naslova in anchor tekstov (iz več različnih spletnih vsebin), predstavljale besede: Terjatev, odkup, Prodaja terjatev, odkup terjatev fizične osebe, odkup nezapadlih terjatev, Odkupi terjatev. Primer exact match anchorja = Terjatev.

Kdaj z anchorjem naredite največ škode

Če je za anchor tekst uporabljeno besedilo oz. besedna zveza (ključna beseda) za katero je SEO optimiziran sicer nek drug url naslov, s tem pajkom sporočate mešane signale.

Ko je uporabnica Twiiterja spraševala Google ali je besedilo na anchor tekstu pomembno za SEO, je prejela spodnji odgovor:

pomen anchor teksta

Če torej v enem besedilu z anchorjem sporočate uporabnikom (in Googlu), da se na povezavi nahaja vsebina o “čevapčičih”, dejansko pa imate za ključno besedo “čevapčiči” optimiziran nek drug url naslov, s tem Google in uporabnike, zmedete.

To posledično pomeni, da je predpogoj za kakovostno IN NATANČNO gradnjo SEO ustreznih anchorjev, imeti natančno evidenco vseh vam pomembnih url naslovov. V nasprotnem z opremljanjem anchor tekstov niti ne morete vedeti, da delate napako.

Če vi z nekim anchor tekstom povezujete nek url naslov, morate nujno vedeti za katere ključne besede je SEO optimiziran tisti url naslov.

Dodatne informacije:

Video o izračunavanju ustreznih razmerij potrebnih anchor tekstov za SEO (za napredne SEO optimizatorje):

https://youtu.be/_d1BFJckerU

Viri:

1 – Anchor Text: A Data‐Driven Guide (384,614 Web Pages Studied)
2 – The Importance of Anchor Text in SEO