Kaj je SEO svetovanje [& kako izbrati ustreznega SEO svetovalca]

SEO svetovanje je svetovanje za optimizacijo spletnih strani (t.j.search engine optimization). Optimizacija spletnih strani je proces, ki pomaga vaše spletne strani uvrščati na najvišja mesta na Googlu med neplačanimi prikazi spletnih strani v iskalniku.

Na spodnji sliki je prikazan rezultat SEO optimizacije.
Na prvi strani Googla se na podlagi vtipkane (ali izgovorjene) ključne besede prikazujejo različni rezultati. Poglejte primer:

kaj je seo
Slika prikazuje kaj je SEO optimizacija. Na prvi strani Googla se na iskalniku, napodlagi vtipkane ključne besede (SEO), izpišejo različni informacije o SEO. Na vrhu iskalnika se prikažejo plačljivi oglasi (Google Ads), takoj za njimi pa organski, neplačani prikazi spletnih strani. Spletne strani, ki optimizacijo svojih strani izvajajo bolje, so na Googlu, prikazane višje, posledično si zato lahko obetajo več obiskovalcev.

NAMIG: na zgornji sliki lahko vidite, da Google zraven plačanih (Google Ads) in neplačanih (SEO) spletnih strani, v svojem iskalniku prikazuje še informacije v dodatnih oblikah (Google zemljevidi; na sliki spodaj), pametna kartica (Knowledge graph, na sliki desno)). Če želite prikazovati svoje spletne strani tudi v teh, ostalih prikaznih oblikah, najdete podroben opis kako naredite to v 10. poglavju brezplačnega tečaja za SEO optimizacijo, z naslovom Raba Google my Business profila iz vidika spletne optimizacije.

Čemu je namenjeno SEO svetovanje

Različne vrste SEO svetovanj so namenjene doseganju različnih ciljev. Načeloma je cilj vseh vrst SEO svetovanj ta, da svoje spletne strani, lastniki in upravitelji internetnih strani, uvrstite na višja mesta na Googlu. A, ker je poti do tega več, je tudi oblik SEO svetovanj, več.

Predvsem tisti, ki ste že vešči osnov SEO optimizacije, dostikrat povprašate zgolj za posamezno, bolj specifično SEO svetovanje, npr. SEO svetovanje za izboljšanje hitrosti nalaganja vaše spletne strani, SEO svetovanje za strukturirano označevanje podatkov v vaših vsebinah (schema mark up,…), itd…. .

Poglejte primer:

Na spodnji sliki je prikazan primer, ki je vključeval SEO svetovanje za celovit, strateški spletni nastop. Upravitelji spletne strani ebonitete.si so se odločili za celovit pristop k spletni optimizaciji, z jasno izraženimi ambicijami uvrstiti njihovo spletno stran, v njihovi panogi, na prvo stran Googla, z vsemi analiziranimi ključnimi besedami, ki so pomembne v panogi bonitetnih ocen na podlagi bilance stanj posameznih podjetij in organizacij.

Spodaj je rezultat strateškega pristopa k celovitemu izvajanju SEO optimizacije za spletno stran www.ebonitete.si:

seo rezultati ebonitete.si
SEO rezultati strateškega pristopa k izvajanju SEO optimizacije na spletni strani www.ebonitete.si. Uvrstitve spletne strani www.ebonitete.si na Googlu, po mesecih.

Podrobno je o razlikah posameznih vrst SEO svetovanj obrazloženo spodaj…

Kakšne vrste SEO svetovanj so najpogostejše [in katero SEO svetovanje se največkrat uporabi]

Največ zanimanj je v svetu spletne optimizacije za naslednje oblike SEO svetovanj:

  • SEO svetovanja v obliki krajših, enournih posvetov
  • SEO svetovanje v obliki mentoriranja
  • klasično SEO svetovanje

SEO svetovanja v obliki krajših, enournih posvetov

Ta oblika SEO svetovanj je primerna za vse tiste, ki že samostojno izvajate optimizacijo vaših spletnih strani, vendar se je nekje zataknilo. Pogosto se za to obliko svetovanja odločate SEO upravljalci, ko zastavljate nov SEO načrt za vaš nov SEO projekt (npr. trženje na novo odpirajočem se trgu) ali, ko se zatakne pri doseganju planiranih SEO rezultatov za obstoječo spletno stran (npr. z uvrstitvami spletne strani ste obtičali na drugi Googlovi strani).

Kot zelo praktična so se pokazala enourna, krajša SEO svetovanja tudi v okviru rednega pregleda rezultatov SEO kampanj s svojimi SEO vodji in mentorji, enkrat na mesec.

Da si boste lažje predstavljali kako bi lahko izgledalo in v katerem primeru bi bilo najbrž smiselno uporabiti krajše, enourno SEO svetovanje oz. SEO posvet, prikazuje spodnja slika:

enourno seo svetovanje prvafina.si

Na zgornji sliki so prikazani SEO rezultati spletne strani www.prvafina.si, ki v svoji panogi, z preko 90% ključnimi besedami, dosega odlične uvrstitve na Googlu (od prvega do tretjega mesta). V tem primeru gre najbrž upravičeno sklepati, da na spletni strani www.prvafina.si, vrhunsko obvladajo SEO optimizacijo, zgornja slika pa prikazuje, da se je “nekje, nekaj” očitno “zataknilo” zgolj pri eni ključni besedi. Za tak primer je najbrž smiselno izbrati krajše, enourno SEO svetovanje oz. posvet. Kjer “druge SEO oči” morda situacijo vidijo iz drugega zornega kota.

SEO svetovanje v obliki mentorstva

SEO svetovanje v obliki mentorstva je med vsemi oblikami SEO svetovanj najbolj zaželeno, ker dobite interesenti za to obliko svetovanja, SEO mentorja, ki skupaj z vami, izvaja SEO optimizacijo vaših spletnih strani in trgovin.

Na podlagi te oblike svetovanja pridobite interesenti največ praktičnih znanj in konkretnih napotkov o tem kako izvajati posamezne aktivnosti, ki jih zahteva SEO optimizacija, obenem pa tudi širši vpogled v to kako SEO optimizacijo vkomponirati v nastop spletne strani na ostalih spletnih kanalih.

Praviloma je v tujini SEO svetovanje v obliki mentorstva razvito bistveno bolj kot v Sloveniji, saj kakovosten SEO mentorski program zahteva tudi od SEO mentorja odgovornost, da se bo spletno stran, po zaključku svetovanja, uspešno uvrstilo na prvo stran Googla in, da se bodo doseženi rezultati vzdrževali tudi naprej.

V tujini boste našli ogromno kakovostnih SEO mentorjev, žal pa so cene le teh, precej zasoljene. V Sloveniji je takšnih SEO svetovalcev pravzaprav malo, se je pa zato kot alternativa temu pojavilo precej SEO tečajev, delavnic in drugih predavanj, kjer lahko interesenti za SEO, pridobite uporabne informacije za optimizacijo svojih spletnih strani.

Kot delna alternativa SEO mentorstvu se tudi v Sloveniji ponuja klasično SEO svetovanje, ki je podrobneje opisano v naslednjem poglavju.

Klasično SEO svetovanje

Klasično SEO svetovanje je svetovanje, ki ga ponudi nekdo, ki pozna aktualne zakonitosti SEO optimizacije in se tudi sam s SEO optimizacijo ukvarja. Le, da se to svetovanje od zgoraj opisanega SEO mentorskega programa razlikuje v tem, da svetovalec načeloma za SEO rezultate in implementacijo svetovanega, ne nosi odgovornosti.

Klasičnih SEO svetovalcev je tako v tujini kot v Sloveniji, ogromno. Razlikujejo se po svojih izkušnjah, nekateri so bolj osredotočeni na posamezne segmente SEO optimizacije (npr. tehnična optimizacija spletnih strani, SEO za e trgovine, SEO za tuje trge, itd..), sicer pa je med njimi opaziti tudi večje razlike pri cenovnih ponudbah.

Zakaj se oblike SEO svetovanj med seboj razlikujejo

Posamezne oblike SEO svetovanj se razlikujejo zaradi tega, ker je SEO optimizacija širok pojem, ki zajema ogromno aktivnosti. Od izvajanja onsite SEO modifikacij in popravkov obstoječih spletnih vsebin, izboljševanja strukture spletne strani, izvajanja offsite SEO in tehnične optimizacije spletnih strani do aktivnosti, ki so sicer povezane z večjo vidnostjo spletnih strani na Googlu, a niso direktno povezane s spletno optimizacijo (npr. upravljanje Google my Business profila, strukturiranje podatkov (schema mark up,…)).

Kako vem katero obliko in ali sploh potrebujem SEO svetovanje

SEO svetovanje ne potrebuje vsak lastnik oz. upravitelj spletnih strani, saj SEO spletni kanal tudi ni najbolj primeren za prodajo vsakovrstnih izdelkov in storitev na Googlu.

Najlažje pridete do odgovora kakšno obliko SEO svetovanja potrebujete tisti, ki točno veste v čem je težava izvajanja vaših SEO aktivnosti. Bistveno težje se boste za ustrezno obliko SEO svetovanj odločili tisti, ki zgolj “veste”, da bi radi bili s svojo spletno stranjo uvrščeni na prvi strani Googla in, da je zato potrebno čimbolj kakovostno opravljati optimizacijo vaše spletne strani. Pri čemer obstoji že med različnimi sodelavci v vaši ekipi neenak pogled na to kaj sploh kakovostna optimizacija spletnih strani, predstavlja.

SEO svetovanje je načeloma storitev, ki bolj zanima tiste lastnike in upravljalce spletnih strani, ki se samostojno ukvarjate z urednikovanjem vaših spletnih vsebin in, ki samostojno izvajate svoj speltni nastop. Hkrati pa se za SEO svetovanje zanimate nadpovprečno tisti, ki prihajate iz točno določenih panog, saj se pri vas investicija v SEO, hitreje povrne.

Spodaj so predstavljeni rezultati raziskave, ki prikazujejo kako hitro se povrne investicija v SEO, v odvisnosti od panoge v kateri deluje vaša spletna stran (vir1):

povrnitev investicije v SEO
Povrnitev investicije v SEO glede na panogo v kateri nastopa posamezna spletna stran

Dodatne informacije:

Uporaben video – Kaj SEO svetovalec dela in kako zgleda dnevni delovni dan povprečnega SEO upravljalca spletnih strani:

Vir: Moz

Viri:

1 – SEO ROI Statistics 2022

Comments are closed.