Kako pravilno uporabljati anchor tekste za SEO optimizacijo

Anchor teksti so (praviloma) besedila na povezavah spletnih vsebin, ki vodijo do spletnih vsebin na drugih url naslovih. Zraven besedil se lahko za anchor sicer uporabi tudi povezava iz drugačnih vsebinskih sklopov, npr. iz slik v spletnih vsebinah, menijev, video vsebin, itd… Podrobnosti o tem kaj je anchor tekst, najdete na povezavi.

Anchor tekst (oz. t.i. sidrno besedilo) postavite v spletne vsebine z namenom, da eno spletno vsebino povežete z drugo. Iz prodajnega vidika je smiselno, da anchor tekste v svojih spletnih vsebinah opremite/vežete na t.i. prodajne url naslove (npr. produkte in kategorije produktov v spletnih trgovinah) ali na pristajalne strani (npr. na storitvenih spletnih straneh).

Iz vidika optimizacije spletnih strani je pomembno, da anchor tekste ustrezno opremite do svojih t.i. SERP ciljev – to je do url naslovov, za katere želite, da se prikazujejo višje v iskalniku Google. Ni pa, iz SEO vidika, tudi nepomembno to s katerimi ključnimi besedami ste opremili svoj anchor tekst in kam v spletno vsebino ste ga postavili. Podrobnosti o tem so prikazane v primerih v nadaljevanju.

kaj je anchor tekst
Anchor tekst je sidrno besedilo, ki povezuje dve speltni vsebini med seboj.

Vrste anchor tekstov za SEO optimizacijo

Zraven povezav, ki iz vaše spletne vsebine, vodijo do ostalih spletnih vsebin v obliki slik, video povezav , ipd…., so anchor teksti tiste vrste povezav, ki iz besedil v vaših spletnih vsebinah, vodijo do ostalih spletnih vsebin.

Preden natančneje pogledate katere vrste anchor tekstov je sploh možno uporabljati pri SEO optimizaciji vaših spletnih strani, povejmo še razlago o različnih vrstah povezav, ki iz vaših vsebin vodijo do drugih vsebin.

Povezave iz vaše spletne strani so lahko:

 • notranje povezave (oz. t.i. internal links)
 • zunanje povezave (oz. t.i. outbound links)
 • povratne povezave (oz. t.i. backlinks)
povezave za seo
Povezave za SEO optimizacijo.

Interne povezave so tiste, ki iz ene vaše spletne vsebine (npr. na spletni domeni A) vodijo do druge vaše spletne vsebine (na isti spletni domeni A).

Zunanje povezave so tiste, ki iz ene vaše spletne vsebine (npr. na spletni domeni A) vodijo do spletne vsebine na drugi spletni domeni (npr. na spletni domeni B).

Povratne povezave so tiste, ki iz vsebine na drugi spletni domeni (npr. na spletni domeni B) vodijo do spletne vsebine na vaši spletni domeni (A).

V povezavi z različnimi vrstami povezav je povezan tudi vpliv povezav na SEO optimizacijo spletne strani:

Vpliv anchor teksta na SEO

Pri notranjih povezavah anchor tekst ne igra tako pomembno vlogo za vpliv na SEO, hkrati pa tudi položaj anchor teksta ne vpliva SEO rezultate (dokler je anchor tekst umeščen v kontekst spletne vsebine).

Pri zunanjih povezavah se ponavadi priporoča raba anchorjev, ki niso direktno povezani z vašimi targetiranimi ključnimi besedami (še posebej, če povezana spletna vsebina “tekmuje” z vašo spletno vsebino za višjo uvrstitev na Googlu).

Pri povratnih povezavah imata pomemben vpliv na SEO rezultate tako sama označitev anchor besedila kot tudi položaj anchor teksta v spletni vsebini. Višje označen anchor tekst pri povpratnih povezavah bi naj imel večji vpliv na SEO rezultat, nižje umeščena povratna povezava v spletni vsebini bi naj na SEO rezultate vplivala manj.

Glede opremljenosti anchor tekstov z ustreznimi ključnimi besedami, se za anchor tekste pri povratnih povezavah, priporočajo 4 tipi anchorjev:

 • kombinacija anchor tekstov, ki vsebuje targetirano ključno besedo
 • kombinacija anchor tekstov, ki vsebuje ime blagovne znamke spletne domene
 • kombinacija anchor tekstov, ki vsebuje skupek targetirane ključne besede in blagovne znamke
 • generični anchor teksti

NAMIG: Neustrezno poimenovanje anchorjev, preko katerih vodijo povezave iz ene spletne vsebine do druge, sodi med eno izmed najpogostejših napak pri izvajanju SEO optimizacije. Neustrezna raba ključnih besed v anchor tekstih zmede Googlove pajke pri presoji pomembnosti posamezne SEO optimizirane vsebine za posamezne ključne besede. Če npr. z anchor tekstom A vodite do spletne vsebine, ki je optimizirana za ključno besedo B, s tem dajete Googlu napačen signal katera vaša spletna vsebina je optimizirana za ključno besedo A. Podrobnosti o tem lahklo izveste na specializiranih tečajih za digitalni marketing.

Primeri posameznih anchor tekstov

V nadaljevanju je prikazanih več različnih primerov anchor tekstov na REALNIH spletnih straneh, ki upoštevajo SEO smernice za ustrezno gradnjo anchor tekstov.

Primer več internih anchorjev iz spletne domene ebonitete.si na ostale spletne vsebine na spletni domeni www.ebonitete.si:

interni anchor teksti ebonitete
Na sliki so prikazani štirje zgrajeni anchor teksti iz spletne vsebine na domeni www.ebonitete.si, na url naslovu, na katerem je predstavljena razlaga o tem kaj je bilanca stanja ter kaj nam lahko povesta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja.

Interno zgrajeni anchorji (na sliki) prikazujejo povezave, ki preko ustrezno označenih ključnih besed ( bonitetna ocena, bonitetna poročila, bonitete, bonitetna hiša,…) vodijo do ostalih url naslovov spletne domene www.ebonitete.si. Ti predstavljajo bodisi prodajne, bodisi SEO cilje spletne strani www.ebonitete.si.

Primer kombinacije internih in zunanjih anchor tekstov na spletni strani www.prvafina.si

kombinacija notranjih in zunanjih anchorjev prvafina.si
Prvi anchor tekst na sliki je t.i. zunanji anchor, ki iz spletne strani prvafina.si, vodi na spletno stran www.ebonitete.si. Druga 2 anchorja sta interna anchorja, ki iz spletne strani na prvafina.si vodita do drugih spletnih vsebin na prvafina.si (vsebin o odkupu in prodaji terjatev in o odkupu zapadlih terjatev).

Anchor tekste je (kot je prikazano v tem primeru, na sliki) priporočljivo umeščati v bližino slik in ostalih grafičnih elementov, ki izstopajo od ostale vsebine na spletni strani), zaradi tega, ker so ti grafični elementi bolj izstopajoči. S tem pa se tudi poveča verjetnost za klik na posamezne anchor tekste.

Primer zunanjega anchor teksta na spletni strani www.magus.si

zunanji anchor tekst bolečine v nogah

Na zgornji sliki je prikazan primer anchor teksta iz spletne vsebine, v kateri je govora o bolečinah v nogah zaradi hrbtenice (www.magus.si), ki vodi na spletno stran zasebne fizioterapije iz Maribora (Fizioterapija z Ajdo.si). Delujočo povezavo si lahko ogledate na povezavi.

Primeri anchor tekstov v obliki rezervacije dogodka (npr. praznovanja rojstnega dne)

Ena izmed pogosto spregledanih možnosti gradnje (tudi kontekstualnih, t.i. najmočnejših za SEO) anchorjev je uporaba anchorjev glede na storitev, ki jo ponujate na svoji spletni strani.

Spodaj je primer spletne strani paintball-ljubljana.si, ki na svoji spletni strani ponuja tudi možnost izvedbe praznovanja rojstnega dne na poligonu paintball Ljubljana.

Na njihovi spletni strani lahko vidite primere odličnih anchor tekstov (za SEO) za tiste starše, ki se zanimajo za praznovanje rojstnega dne njihovih otrok:

anchor teksti za praznovanje rojstnega dne
Primeri anchor tekstov za praznovanje rojstnega dne otrok.

Koliko anchor tekstov je smiselno dodati v besedilo (za potrebe SEO)

Eno najpogostejših vprašanj pri rabi različnih anchorjev je koliko anchorjev je smiselno postaviti v eno besedilo zato, da bo to najboljše za SEO optimizacijo strani.

Načeloma Google pravi, da nima težav s tem, če se v enem besedilu nahaja do 100 različnih anchorjev, vendar SEO stroka pri tem opozarja, da več kot je anchorjev v enem besedilu, manj ima moči posamezen anchor za SEO.

Skozi anchorje se “pretaka” t.i. link juice oz. moč avtoritete posamezne spletne vsebine. V kolikor je anchorjev več, se čez posamezen anchor temu sorazmerno pretoči manj moči. Po tej logiki se največ moči iz ene spletne vsebine na drugo pretoči v kolikor je v spletni vsebini samo en anchor tekst, sicer pa bi se naj moč preko anchorjev pretakala v odvisnosti od tega za kakšno povezavo gre:

 • pri notranjih povezavah bi se naj moč preko anchorjev prenašala enakomerno (npr. 10 anchorjev v eni vsebini bi pomenilo, da se čez vsak anchor tekst pretoči 10% moči)
 • pri povratnih povezavah bi se naj več moči pretakalo čez tiste anchorje, ki se nahajajo na vrhu spletnih vsebin
 • več anchorjev, ki vodijo do istih url naslovov bi naj ne predstavljalo dodane vrednosti za SEO

Različni SEO strokovnjaki priporočajo različno pogosto rabo anchor tekstov, v povprečju pa je zaslediti priporočila, da se za približno eno poglavje v tekstu (kar je cca. 300 besed), uporabi en anchor tekst.

NAMIG: Načeloma je iz vidika optimalne optimizacije posamezne spletne vsebine, priporočljivo v čim več spletnih vsebinah, graditi ustrezne anchorje na zgolj tiste url naslove, ki so bodisi vaš prodajni, bodisi vaš SEO cilj. Vse ostale povezave predstavljajo odtekanje dragocenega “link juice-a” na url naslove, s katerimi ne dosegate bodisi prodajnih, bodisi SEO ciljev.

Dodatne informacije:

 • uporaben video o optimizacijo anchor tekstov za več organskega obiska:

Viri:

1 – A Complete SEO Guide to Anchor Text Optimization for 2022
2 – Anchor Text 101: Definitions, Types, Best SEO Practices and More

Comments are closed.